DÜNYANIN İLK -18 YAŞ SOSYAL MEDYA GELİŞİM AĞI TÜRKİYE’DEN


“YENİ DÜNYANIN, YENİ SOSYAL MEDYASI”


Pandemi ile birlikte temelleri atılan yeni dünyada ülkelerin en büyük rekabet gücü eğitimli, multidispliner bir nesil yetiştirmek.Ülkeler ve dünya daha iyi bir gelecek için umudunu Z kuşağına bağlarken, Z kuşağının özellikle ülkemizdeki zorlukları onları geleceğe karşı umutsuz kılıyor ve dijital bir dünyada, doğru ile yanlış bilginin birbirine karıştığı, gerçeklik algısının bozulduğu, reklam ve manipülasyona maruz kalıp, linç kültürü, troll demogoglarının üstüne, uygunsuz içeriklerin bombardımanına tutularak andan ve gerçekten koparıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kutuplaşmış dünyada toplumlar sosyal medyanın; çocuk ve gençler üzerinde ki olumsuz etkileri ve eğitimin eskimişliği konusunda bir araya geliyor, çocuk ve gençler siyasetlerin önüne geçiyor. Revogen,ülkemiz ve dünya çocuk ve gençleri için ticari kaygıyı öteleyip “toplumsal faydayı öne çıkarırken”sosyal etkili bir sosyal ağ olan Revogen’i ;

 • Dijital çağda yeni dünya becerilerini; (teknoloji, inovasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, birlikte çalışmak) çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırmak. Yeni dünyaya birlikte hazırlanmak.
 • Dijital çağda, sosyal medya kullanımını; olmadığı kişiler olmaktan öteye, her şeyi anında tiyatral kılan, bilinç geliştirerek alt edemediğini şakalarla kıymetsizleştiren, başkalarını küçültmeye yönelik bir tarzı kişilik haline getirmiş olma halinin, değişmesine katkı sunmak.
 • Yine internetin yarattığı; petek zihniyet kalabalığının, bireyin önüne geçmediği, liyakatin, bilginin, bilgeliğin, farkındalığın öne çıktığı bir sosyal ağ üzerinden yapmak.
 • Sosyal medyanın toplum ve birey yararına da kullanılabileceğini kamuoyunun takdirine sunmak.
 • Kişisel veri ve dikkatinizin en yüksek ücreti ödeyen otoriter veya demogoglara satılmadığı; bilginin, becerinin, aklın, yaratıcılığın, geleneksel ekonomik kazanç edinme alışkanlıklarının önüne geçtiği bir çağa girerken, birlikte; bilgi, akıl, liyakat üzerine kurulu, dijital bir ekonomi kurmaya katkı vermek, ulusal bilinçle globalleşmek.
 • Hizmetlerimizin gelir kaynağını, veri satışı, veri mühendisliğine bağlı reklam ve yönlendirmelerden sağlamayıp, sadece sunduğumuz hizmetin karşılığını üyelik gelirleri ile karşılamak ve geliri paydaşlarımızla bölüşmek.
 • Manipülasyonların, trollerin, linçlerin, sahte hesapların olmadığı, üye paydaşlarımıza «eşit» şartlar sağlayarak, onların dijital ekonomide deneyimleri arttırmak ve hak ettikleri kazançları sağlamalarına imkân tanımak.
 • Genç kuşak ve çocuklarımızı zorbalık, cinsel içerikli mesaj, kişisel bilgilerin kötüye kullanımı gibi davranışsal risklerden, vahşi, ırkçı, yalan ya da yanlış yönlendiren içerik risklerinden, taciz, kimliğini gizleme, başkasının yerine geçme ve gizli izleme gibi temas risklerinden, aşırı ve tüketim içerikli reklamlar, gizli pazarlama yöntemleri, dolandırıcılık gibi ticari risklerden korumak.
 • Sosyal medyada ekonomik dilencilik şeklinde, gerçek hayatta yeri olmayan, kazanç modelleri yerine, üreterek nitelikli ve sürdürülebilir bir kullanıcı üye ekonomisi yaratmak.
  • Genç kuşak ve çocuklarımızı korurken bir yandan da dijital dünyanın iletişim kanalı sosyal medya uygulamalarının getirdiği; sosyalleşme, öğrenme ve yaratıcılık, akranlarıyla bağ kurma ve liderlik, sosyal sorumluluk ve sivil katılım sağlayarak bireysel toplumculuğa katkı veren nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, toplum ve çevre için amaç güdümlü olmak.
 • Müfredat kavramı yerine yeni dünyaya uygun beceri ve yetenek odaklı bir içerik sunmak.
 • Elde ettiği gelirden ayıracağı bütçelerle; sadece kendi için değil BÜTÜN için yaşam yeteneklerini kavrayan bu genç ve çocuk neslini; iklim, hayvan hakları, insan hakları, sosyal adalet gibi konularda sosyal sorumluluk projelerine ortak ederek yeni dünyaya birlikte hazırlamak.
 • Genç beyin ve yeteneklerimizin; fikir, proje ve yeteneklerini bir yandan ülkemiz ve dünya için üretime sokmayı, bir yandan da gençlerimize ekonomik kazanım sağlamayı, ülkemize yeni girişimciler kazandırmayı kuruluş ilkemiz olarak gören, dünyanın ilk 18 yaş altı “ sosyal gelişim ağı olarak hayata geçirdik.

 • Ekonomik Paylaşım Açısından Revogen Nedir?


  Revogen daha iyi bir dünya için; pandemi sonrası kurulan yeni dünya sisteminde, sahip olduğu iş modeli karının %50’sini paydaşları yoluyla toplumla “iyi olan kazansın” ilkesiyle paylaşarak, özel sektör faliyetlerinden oluşan karın toplumla bölüştürülmesi üzerine oluşturulmuş bir sosyal medya projesidir.

  Toplumsal Fayda Yönünden Revogen Nedir?


  Trollerin olmadığı, niteliğin olduğu, linçin olmadığı, nitelikli içeriğin olduğu,uygunsuz içeriğin olmadığı, nitelikli kullanıcının olduğu,hediye dilenciliğinin olmadığı, beceri ve yetkinliğin esas alındığı,tüketimin olmadığı, üretimin olduğu,ülkemiz ve dünyamızın gideceği yönü belirleyici Z kuşağının, kişisel gelişimlerini nitelikli içeriklerle destekleyip, nitelikli üyelerle homojen ve nitelikli bir platform olarak nitelikli sosyalleşmelerine katkı veren ve gelecekle ilgili ekonomik kaygılarını da nitelikli kazanç yoluyla aşmalarına yardım ederken, dijital ve GİG ekonıomisinin bu kuşak tarafından deneyimlenip geleceğe hazırlanmada yanlarında olan bir sosyal girişimdir.